πιστοποιητικά ΔΕΗ

Πραγματοποιείται έκδοση σχεδίων ΔΕΗ - πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης παντώς ισχύως αφού προηγηθεί έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί και εφόσον τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την σωστή και ασφαλή λειτουργεία της.

Στην περίπτωση που υπάρχουν σφάλματα ακουλουθεί διαδικασία αποκατάστασης και στην συνέχεια έκδοση του πιστοποιητικού.

12345678

91011121314